Waarom je tenen laten lezen?

Door het laten lezen van je tenen kan je evenwicht brengen in je doen en laten, door te achterhalen waar je sterke of minder sterke punten zitten.
Tenen lezen is een systeem dat het mogelijk maakt iemands karakter, persoonlijkheid en gedrag te analyseren door de tenen te interpreteren.
Hiermee kan je mensen helpen zichzelf beter te leren begrijpen, inzicht en kennis te krijgen over zichzelf maar vooral hen bewust maken…..

De vorm van je tenen staat vast. Daar ben je mee geboren en die kun je niet veranderen, maar de vorm zegt wel iets over het karakter.
De vorm van de teen, in verhouding tot de andere tenen, geeft aan in welke mate de eigenschap aanwezig is.
Zo geeft een stevige teen bijvoorbeeld aan dat de karaktertrek sterk vertegenwoordigd is.

De stand van je tenen daarentegen verandert wel door prikkels die je van buitenaf krijgt. Deze veranderen voortdurend naargelang je zelf verandert
Je tenen weerspiegelen immers jezelf en hoe je ervoor staat. De stand zegt meer iets over je persoonlijkheid, en hoe je met bepaalde zaken omgaat.
De stand van de tenen laat zien hoe die eigenschappen zich hebben ontwikkeld in de loop der jaren van je leven.

Er wordt een relatie gelegd tussen het beeld dat tenen aanbieden en de menselijke karakters en gedragingen.
Iedere teen presenteert een andere eigenschap. Zo is er bijvoorbeeld een communicatieteen die links gevoel en rechts verstand weerspiegelt.

een rationele- en emotionele communicatieteen
een gevoels- en een ambitieteen
een creativiteits- en een doeteen
een liefdes- en een gehechtheids-controleteen
een vertrouwens/seksteen – en een angst/onzekerheidsteen

Daarnaast kan een teen bijvoorbeeld rond of hoekig zijn, wat dan duidt op ‘diplomatie’ of ‘recht voor de raap’ gedrag.
Kortom, tenen tonen hoe er met het gevoel en verstand wordt omgegaan, welke sterke en minder sterke kanten er in het karakter zitten en of iemand veel of weinig energie aan de dag brengt. Meer nog, tenen vertellen ook hoe je omgaat met anderen, enz….